นายจักรี ถนิมกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
นายนิพนธ์  รักษาวงษ์
ครู คศ.2
นายภูวดล ชำนาญ
ครูผู้ช่วย
นายสุนทร  คงอินทร์
ครู คศ.2
     
นายสุรัตน์  ด้วงช่วย
ครูอัตราจ้าง
นายรณชิต  มนัส
ครูธุรการ
นายประจักษ์  สุทธิรักษ์
ช่างปูน 1
     
นางสาวทัศนีย์  เกื้อสกุล
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัลยา  นิ่มดำ
ครูอัตราจ้าง
นางแววตา  เสือทอง
ครูอัตราจ้าง
     
HOME
กลับหน้าแรก
เว็บบอร์ด